header-element.png

Naviairs direkte klimapåvirkning

ikon_baeredygtig

Naviairs direkte klimaaftryk stammer fra forbrug af energi og ressourcer ved indkøb, drift og vedligehold samt bortskaffelse. Hertil drift og vedligehold af 

egne faciliteter og administration i bred forstand. Vores langsigtede mål er at være CO2-neutrale. I en branche i vækst er vores holdning, at vi har et særligt ansvar for at nedbringe vores CO2-udledning. 


At mindske vores klimapåvirkning er en vigtig og integreret del af vores handlinger, og det er vores mål til enhver tid at nedbringe vores energiforbrug mest muligt. Naviair har mange store og energiforbrugende anlæg, og med aktiviteter døgnet rundt på alle årets dage, har vi derfor et betydeligt behov for energi. Vi anvender blandt andet energi til vores tekniske anlæg, der kræver energi til både drift og køling.


Du kan læse mere om Naviairs klimapåvirkning på undersiderne til venstre.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk