header-element.png

Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem dansk luftrum.

Vores kerneaktivitet er derfor flyveledelse. En flyveleder skal have styr på alt mellem himmel og jord – bogstavelig talt. Fra flyet letter ud af en lufthavn og til det er sikkert nede på jorden igen. Derfor har Naviair en stor rolle i luftfartens værdikæde, da det er os, der holder styr på al trafik i det danske luftrum.

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Transportministeriet.

Naviair blev i 2001 udskilt fra Statens Luftfartsvæsen (SLV) og etableret som selvstændig statsvirksomhed med virkning fra 1. januar 2001. Den 27. oktober 2010 blev Naviair omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed.

I venstremenuen finder du flere oplysninger om Naviair.


Her finder du os:
Naviair
Naviair Allé 1
DK-2770 Kastrup

T +45 3247 8000
F +45 3247 8800

E-post: naviair@naviair.dk  

>> Kørselsvejledning

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk