header-element.png

Partnere:
Naviair – Danmark
Austro Control – Østrig
Croatia Control – Kroatien
IAA – Irland
LFV – Sverige
Nav Portugal – Portugal

COOPANS Alliance er et internationalt samarbejde mellem Naviair, Austro Control, Croatia Control, Irish Aviation Authority og LFV. Partnerne samarbejder om fælles udvikling, opgradering og harmonisering af sine lufttrafikstyringssystemer, hvor alle systemerne benytter fælles software og vedligeholdelsesprocesserne er harmoniserede. COOPANS-partnerne harmoniserer endvidere de operative og tekniske arbejdskoncepter og begrænser dermed specifikke og individuelle funktionaliteter i de enkelte selskaber. Det er en klar fordel for alle partnerne, idet systemudviklings-omkostninger reduceres i forhold til de omkostninger, hver enkelt partner ellers ville få, hvis vi skulle udvikle teknikken hver for sig og på egen hånd. Hertil kommer betydelige besparelser på driftsomkostningerne, som vi opnår gennem fælles arbejdskoncepter og udveksling af erfaringer.

Gennem COOPANS Alliance har Naviair sammen med de øvrige fire partnere placeret sig i forreste linje i arbejdet med at udmønte EU’s krav om harmonisering af lufttrafikstyringen. Samarbejdet blev hædret på World ATM Conference i Madrid 2016, hvor COOPANS vandt EU-Kommissionens ”Single European Sky Award”, der gives som en anerkendelse af de initiativer og projekter, som COOPANS har iværksat for at højne flyvesikkerheden, forbedre kapaciteten og forøge effektiviteten inden for den europæiske luftfart. Ud over et teknisk-operativt samarbejde inkluderer COOPANS-samarbejdet en fælles tilgang til og deltagelse i SESAR 2020, SESAR Deployment Manager, EU-støtteprojekter og A6-samarbejdet, hvor COOPANS Alliance indgår på lige fod med de største lufttrafikstyringsselskaber i Europa. Via disse samarbejder er vi i Naviair derfor direkte med til at præge udviklingen i Europa. 


COOPANS har sammen med det franske lufttrafikstyringsselskab, DSNA, besluttet at iværksætte det såkaldte CODACAS-program. Programmet sigter mod en fælles forståelse af ATM-systemer fra 2025 og fremefter. Kombinationen af COOPANS og DSNA’s erfaring og ekspertise vil skabe synergi og imødekomme SES’ (Single European Sky) udfordringer de næste 15 år.


>>> Læs mere om COOPANS på www.coopans.com


en_horizontal_cef_logo_2

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk