header-element.png

Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem dansk luftrum.

Vores kerneaktivitet er derfor flyveledelse. En flyveleder skal have styr på alt mellem himmel og jord – bogstavelig talt. Fra flyet letter ud af en lufthavn og til det er sikkert nede på jorden igen. Derfor har Naviair en stor rolle i luftfartens værdikæde, da det er os, der holder styr på al trafik i det danske luftrum.

Naviairs kontrolcentral, der er bemandet med flyveledere 24 timer i døgnet, 365 dage om året, er på mange måder hjertet i lufttrafiktjenesten, da al trafik overvåges herfra. For at sige lidt om størrelsesforholdet, så håndterer Naviairs kontrolcentral tæt på 700.000 flyvninger om året.

Ud af dem var cirka 60 procent rene ’en-route flyvninger’, det vil sige flyvninger, hvor flyene passerer dansk luftrum uden at starte eller lande. Det kunne fx være en flyvemaskine, der er på vej fra Hong Kong til New York og passerer dansk luftrum på vejen.

Der sidder også flyveledere i kontroltårnene på lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus, Roskilde, Bornholm og København, hvor Naviair har tårn-, ind- og udflyvningskontrol. Her holder de øje med alle fly og køretøjer på, og i nærheden af, banerne. De kontrollerer også de fly, der befinder sig i luftrummet i nærheden af lufthavnen. Flyvelederne har her til opgave at køre fly til og fra gate, samt at starte og lande flyene. Det er altså også dem, der står bag de kendte sætninger "Cleared to land" og "Cleared for take-off".

Vi er stolte over, at Naviair er blandt de bedste leverandører af luftfartstjene-ste i Europa og har nogle af verdens dygtigste flyveledere. Gennem vores internationale alliancer udvikler vi vores virksomhed og sikrer en stærk position hos kunder og samarbejdspartnere og arbejder hårdt for at gøre det nemmere, bedre og billigere for vores kunder at bruge luftrummet - og samtidig reducere påvirkning af miljøet – blandt andet ved at nedbringe CO2-udledningen.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk