header-element.png

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed og 100 % ejet af den danske stat. I staten ligger ejerskabet hos transportministeren.

Naviairs bestyrelse overvåger ledelse, organisation og resultater på vegne af transportministeren. Det daglige ansvar for virksomhedens drift ligger hos direktionen i Naviair.

Rammerne for Naviairs virksomhed er fastlagt i Lov om Naviair samt vedtægterne. Vi tilrettelægger vores selskabsledelse således, at den er tilpasset såvel lovgivningen som virksomhedens karakter. Herudover er Naviair underlagt Selskabsloven, Årsregnskabsloven og anden relevant lovgivning med de fornødne tilpasninger, der gælder for Naviair. Naviair er også omfattet af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

Vi følger statens anbefalinger for god selskabsledelse, hvor det er relevant. Anbefalingerne omfatter retningslinjer for styringen af statslige virksomheder, herunder krav, forventninger og anbefalinger om virksomhedsledelse. Anbefalingerne er samlet i ”Staten som aktionær”, som kan findes på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk.

 

Vil du vide mere?

> Lov om Naviair
> Vedtægter for den selvstændige offentlige virksomhed Naviair
> Virksomhedsmøde
> Bestyrelsen
> Direktionen
> Forholdet til Transportministeren
> Revision

> Kommunikation

 

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk