header-element.png

Udover flyvekontroltjeneste yder Naviair også alarmeringstjeneste samt flyveinformationstjeneste (Flight Information Service).

Copenhagen Information (COIF) er udbyder af Naviairs særlige Flight Information Service (FIS) til piloter, der flyver efter de Visuelle Flyveregler i dansk luftrum. Copenhagen Information er bemandet 24 timer i døgnet og er fysisk placeret i kontrolcentralen i Naviair-huset ved Københavns Lufthavn. Copenhagen Information betjener dagligt et større antal danske og udenlandske fly.

IFR eller VFR?
Ethvert fly i luften flyver enten efter de Instrumentelle Flyveregler (IFR) eller de Visuelle Flyveregler (VFR). Langt størstedelen af kommercielle flyvninger med passagerer eller gods finder sted efter de Instrumentelle Flyveregler (IFR). Her navigerer flyet i luften udelukkende ved hjælp af instrumenter og kan derfor flyve selv i dårligt vejr. Flyet er samtidig under konstant flyvekontrol af flyveledere, hvilket betyder, at det til alle tider er overvåget fra Naviairs kontrolcentral i Kastrup, så længe, at det er i dansk luftrum.

Da flyvning efter de Instrumentelle Flyveregler er belagt med en afgift, flyver især mindre fly ofte efter de Visuelle Flyveregler (VFR). Her er det op til den enkelte pilot at navigere i luften og eksempelvis undgå sammenstød med andre fly, forhindringer på jorden eller indflyvning i restrikterede områder. Flyvning efter VFR kan derfor kun finde sted, når vejret opfylder specifikke krav.

Fly, der flyver efter VFR, har imidlertid også brug for informationer, og her spiller Copenhagen Information en stor rolle. Copenhagen Information giver råd og vejledning direkte til piloter, der flyver efter VFR i dansk luftrum, og hjælper på den måde den enkelte pilot med at navigere i luften. Derudover giver Copenhagen Information oplysninger om vejr, tryk, frekvenser m.m.

Copenhagen Information bemandes af certificerede flyveledere. Mere end 35 personer har gennemgået en speciel uddannelse med henblik på udøvelse af Flight Information Service. Der foregår desuden en løbende efteruddannelse for at kunne leve op til vore kunders krav og ønsker.

Ud over Flight Information Service omfatter arbejdet i Copenhagen Information også alarmeringstjeneste.

Alle flyvninger med flyveplan har en alarmeringstjeneste fra start til landing. Hvis ikke flyet ankommer til destinationen til tiden, går alarmeringstjenesten i gang. Allerede et kvarter efter planlagt ankomst startes en eftersøgning, og efter en halv time kontaktes en supervisor i Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) i Århus, som herefter overtager eftersøgningen, evt. med hjælp fra politi og/eller redningshelikoptere.

Ud over den generelle alarmeringstjeneste yder Naviair også Strækningsvis Alarmeringstjeneste eksempelvis for flyvninger over større vandområder. Her oplyser piloten den planlagte rute, samt hvornår han eller hun forventer hhv. at forlade og nå kysten igen. Copenhagen Information følger da op på disse oplysninger og sikrer på den måde, at flyet ikke forulykker uden at blive eftersøgt.

> Hent folder om "Copenhagen Information"

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk