header-element.png

September 2019

NUAC selskabet blev lukket med effekt fra den 31. august 2019 efter en fælles beslutning mellem de to ejere Naviair og LFV, men fortsætter et tæt samarbejde bl.a. igennem JPO programmet og øvrige internationale alliancer.  


"Europa har skiftet fokus fra FAB til andre mere tekniske samarbejder. Derfor har vi truffet denne fælles beslutning og vil nu finde en anden platform for vores fortsat tætte samarbejde med LFV", udtrykte Naviairs CEO bl.a. i februar 2019. 

Se nyhed af 22.2.2019 > LFV og Naviar løfter niveauet for nyt samarbejde 


Historik NUAC Handelsbolag:

Ejere:
Naviair – Danmark
LFV – Sverige

NUAC var den eneste integrerede driftsvirksomhed i Europa, der har haft ansvaret for en route-lufttrafikstyring i én samlet funktionel luftrumsblok (FAB). Gennem medejerskabet i NUAC arbejdede vi sammen med LFV og opnåede en række mærkbare effektiviseringer og forbedringer. NUAC drev de tre kontrolcentraler i København, Malmø og Stockholm som underleverandør på vegne af Naviair og LFV.  Kun en mindre ledelse var direkte ansat i selskabet. Øvrige operative medarbejdere var udlånt til NUAC på administrativt niveau. 

De tiltag som NUAC gennemførte i tiden indtil 2019, bidrog positivt til opfyldelse af de præstationsmål, som var fastsat for Danmark og Naviair i præstationsplanen for den dansk-svenske FAB. Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk