header-element.png

Hvad er Naviair UTM?
Naviair UTM er en online platform, der visualiserer de faste og midlertidige restriktionsområder i luftrummet, som er nævnt på droneregler.dk og hvor droneflyvning ikke må finde sted.

Foruden en vejledende visualisering af dronereglerne kan du som droneoperatør benytte funktionaliteterne i Naviair UTM-platformen som del af din planlægning, gennemførsel og efterbehandling af en droneflyvning – eksempelvis ved at danne dig et overblik over den fysiske lokation, hvor din droneflyvning skal finde sted, inden du ankommer til lokationen.

På sigt vil Naviair UTM platformen blive udbygget med flere funktionaliteter, som vil muliggøre stadigt mere avancerede droneflyvninger, som angivet i EASAs U-space framework.

Droneluftrum (app)
Naviair UTM platformen hedder Droneluftrum og kan downloades som app på iOS- og Android-enheder via Google Play og APP Store.

Droneluftrum (web)
Du finder Naviair UTM-platformen på www.droneluftrum.dk

Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til reglerne for droneflyvning?
Det er Trafikstyrelsen som administrerer reglerne for droneflyvninger. Naviair UTM er alene en vejledende visualisering af dronereglerne, som kan tilgås. Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen på info@tbst.dk.

Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til tilladelser til droneflyvning?
Det er Trafikstyrelsen som giver tilladelse til droneflyvninger, der kræver dispensation fra dronereglerne. Såfremt du modtager en tilladelse fra Trafikstyrelsen, som kræver koordination med Naviair, vil information herom fremgå af din tilladelse. Du kan rette henvendelse til Trafikstyrelsen på mailadressen info@tbst.dk.

dronedump03232021

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk