header-element.png

CANSO
Naviair er medlem af CANSO, den civile lufttrafikstyringsorganisation. CANSO repræsenterer sine medlemmers synspunkter over for luftfartens øvrige interessenter. CANSO har 89 medlemmer og 79 associerede medlemmer fordelt over hele verden. 32 af de europæiske lufttrafikstyringsselskaber er medlemmer af CANSO. Naviair har sæde i CANSO’s øverste organ, Executive Committee.

Dansk Industri
Gennem et associeret medlemskab af Dansk Industri er Naviair medlem af brancheforeningen Dansk Luftfart. Foreningen arbejder for at sikre det danske luftfartserhverv en central rolle i den fremtidige vækst og udvikling.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk