header-element.png

Ejere:
Naviair – Danmark
IAA – Irland
LFV – Sverige

ATS-akademiet Entry Point Norths primære formål er at gennemføre standardiseret og harmoniseret uddannelse af flyveledere og flyvelederaspiranter. Gennem ejerskabet af Entry Point North har Naviair sammen med de øvrige ejere (IAA og LFV) skabt et unikt tiltag inden for international lufttrafiktjeneste i kraft af et harmoniseret uddannelseskoncept, der følger  Europæisk og ICAO standarder.  Akademiet er et verdens største selvstændige og kommercielt drevet ATS-akademier. 

Det er lykkedes at etablere en højt specialiseret uddannelse for flyveledere på tværs af nationale grænser med en klar målsætning om at udvikle og tilbyde den bedst tænkelige og mest professionelle flyvelederuddannelse. Ud over at imødekomme et konkret behov hos de fire ejere for en koordineret uddannelse af flyveledere, imødekommer Entry Point North også ambitionerne for Single European Sky.

Samtidig kan Naviair gennem Entry Point North være med til at styrke de skandinaviske landes muligheder for at øve indflydelse på videreudviklingen af lufttrafiktjenesten.

Entry Point North servicerer lufttrafikstyringsselskaber fra hele verden gennem salg af uddannelser, som skræddersys til kundernes behov og afvikles enten hos Entry Point North i Sturup eller lokalt hos kunden. I dag har skolen indtil videre 150 kunder fra 50 lande.


> Entry Point North 

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk