header-element.png

Naviairs bestyrelse har i begyndelsen af 2016 nedsat et Revisionsudvalg. Revisionsudvalgets medlemmer fremgår nedenfor. 

Medlemmer 

 

naviair_bst_brask.jpg
Birthe Høegh Rask
Formand, revisionsudvalget
  
ChristinaRasmussen
Christina Rasmussen

Næstformand 
  
  

Bestyrelsen har udpeget Birthe Høegh Rask til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. Birthe Høegh Rask er Executive Vice President & CFO i Terma A/S siden 2009.

 

Møder

Naviairs revisionsudvalg holder normalt 3 møder årligt. Standarddagsorden for møderne fremgår af kommissoriet.

> > Hent "Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg"

 

Opgaver

Revisionsudvalget har primært til opgave at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, de interne kontrolsystemer og at risikostyringssystemerne fungerer effektivt. De skal desuden overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten m.v.

  
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk