header-element.png

Et energieffektivt Naviair


Ambition

Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer. 


Hvorfor er det vigtigt?

Grøn el står som en af løsningerne på klimaudfordringerne. Det rejser spørgsmålet: Kan vi etablere grøn elproduktion hurtigt nok? Der 

Verdensmaal-ikon-07


findes ingen politisk strategi for, hvordan vi sikrer, at elnettet kan muliggøre en elektrificering af varmepumper og elbiler. Og der er endnu intet politisk mål for, hvilken service eldistributionsnettet skal kunne levere i en fremtid med markant øget elektrificering. 

Derfor har Naviair fokus på at sikre en effektiv forbrugsplanlægning og være med til at skabe muligheder for nye lagringsteknologier på de sites, hvor vi afvikler trafik. 


Naviair vil udforske potentialet for elektrificering i form af for eksempel el til varmepumper og infrastruktur til elbiler som erstatning for fossile brændsler. Naviair er indstillet på at minimere belastningen af eldistributionsnettet og være en medspiller i fremtidens smartstyring af forbrug. Det er afgørende, at Naviair tilpasses fremtidens investering med fokus på maksimalt udjævning af elforbrug over døgnet.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk