header-element.png

Verdensmål i fokus

ikon_baeredygtig


FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljørigtig, bæredygtig verden. Verdensmålene beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for og sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 har en verden i balance. Den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i FN. Det bakker Naviair op om, og derfor er vi gået ind i arbejdet med at bidrage til at løfte FN’s Verdensmål gennem den måde, vi i Naviair driver vores forretning på. 


Vi har identificeret, hvilke af FN’s Verdensmål, vi arbejder med, og hvilke mål det i fremtiden vil give mening og værdi at arbejde endnu mere med inden for alle de områder, der supplerer Naviairs strategi – og som giver værdi for Naviair som en ansvarlig og bæredygtig virksomhed.


Med afsæt i Naviairs strategi ”Rejsen 2023”, har vi i 2019 udarbejdet en liste over de mål, vi arbejder med i Naviair. Vi har foretaget en indledende analyse og en prioritering af de verdensmål, hvor vi som virksomhed har størst påvirkning – og hvor vores kunder stiller de største krav til os. 


Verdensmålene er en overordnet ramme til at sætte mening og retning på vores indsats i bæredygtig omstilling, men er også på længere sigt en mulighed for at arbejde med udvikling af vores forretning. Vi vil i de kommende år arbejde både strategisk og operationelt med verdensmålene.
Verdensmaal-ikon-07Verdensmaal-ikon-08 Verdensmaal-ikon-09
 

Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer.


 

Vi vil bidrage til samfundsøkonomien gennem øget mobilitet og tilgængelighed i Danmark.Vi vil tage ansvar for udviklingen af luftrumsstrukturen i Danmark, der sikrer mobilitet og tilgængelighed.

Verdensmaal-ikon-12


Vi vil anvende ressourcer på ansvarlig og bæredygtig vis.


Verdensmaal-ikon-13

Vi vil hjælpe hele sektoren med at blive miljørigtig ved at stille vores viden og data til rådighed, samt ved at gøre Naviair C02-neutral.
Verdensmaal-ikon-15

Vi vil sikre bæredygtig renovering og indkøb af ydelser i forbindelse med renovering.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk