header-element.png
Flyvelederfaget fylder 100 år – TILLYKKE!
Dato
20.10.2022

Tilbage i 1906 fløj J.C. Ellehammer som den første i Europa i 1906 med en ”maskine tungere end luft“ – og efterhånden som det blev mere og mere almindeligt at benytte sig af ”Trafikmidlet Flyvemaskinen“, opstod der også et øget behov for, at nogle skulle passe på de flyvende maskiner.

Det førte til, at der i 1922 dukkede en helt ny jobtype op, nemlig flyvelederen – og behovet for flyveledere blev ikke mindre af, at man i 1922 fik den første ”mid-air collision” mellem to kommercielle fly.

Siden da har jobbet og teknologien omkring flyveledelse udviklet sig enormt – og heldigvis er sikkerheden også blevet markant forbedret i forhold til de tidligere år.

Nu skriver vi 2022 og dermed kan vi også ønske tillykke til faget ”flyveleder” med de første 100 år. At dagen fejres netop i dag, er ingen tilfældighed. Den 20. oktober markerer også den årlige ”International ATCO-day”.

Naviairs COO, Thorsten Elkjær, – der selv er flyveleder – sætter disse ord på 100-års jubilæet for den globale flyveledelse:

- Det er en hel særlig dag, vi kan fejre i dag. Luftfarten har udviklet sig markant det sidste århundrede og er i dag en transportform for de mange - frem for de få. Det understreger vigtigheden af vores arbejde med at lede fly sikkert og effektivt gennem det danske luftrum og medvirke til at forbinde verden på kryds og tværs. I Naviair er vi naturligvis meget stolte over vores flyveledere, som er blandt de bedste i verden. I dag hylder vi deres virke, såvel som alle andre, der bidrager til at vi hver dag kan levere trafikstyring af høj kvalitet.

Formanden for DATCA (den danske flyvelederforening), Esben Jean-Pierre Blum, siger om de mange år med flyveledelse:

- I dag markerer en milepæl inden for vores branche. Men samtidig, så vil i dag være som alle andre dage i flyveledelse. Og netop dette, er noget af det der gør flyveledelse og flyveledere særlige. Teknologien og verden omkring os har udviklet sig enormt. Men det der kræves af flyvelederen, er stadig stort set det samme. Opgaverne bliver løst, lige meget tid på året eller døgnet, og uanset om der er økonomisk optimisme eller pandemisk pessimisme.
- På flyveledernes vegne, vil jeg gerne takke for opmærksomheden. Men samtidig, vil jeg gerne takke alle de meget dygtige kollegaer rundt om os, der er med til at skabe de rammer der gør, at flyvelederne kan fokusere på det de er bedst til.


> Læs mere om de 100 år med flyveledelse på hjemmesiden www.atc100years.org
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk