header-element.png

Naviairs bidrag til en bæredygtig luftfartsbranche

Gennem vores klimaarbejde arbejder vi på indirekte at minimere den del af luftfartens 

belastning af klimaet, som vi gennem vores ydelser og services giver luftfartsselskaberne mulighed for at vælge at reducere. Samtidig arbejder vi altid på at udnytte mulighederne for at medvirke til en positiv klimaindsats. Arbejdet gennemføres i løbende dialog og samarbejde med vores kunder, og vi deltager i miljø- og klimaarbejdet i en række sammenhænge, blandt andet i COOPANS, CANSO og Single European Sky. Med udgangspunkt i Dansk Luftfarts Klimaplan, Regeringens Klimaplan samt Eurocontrol og IATA’s

fælles Flight Efficiency Plan fortsætter vi arbejdet med at udvikle og sikre fleksibel brug af luftrummet globalt gennem:

ikon_baeredygtig


• Korte ruter, direkte ruteføring mod destinationen og brændstoføkonomiske flyvehøjder.


• Minimal ventetid på jorden med motorer i drift gennem effektiv trafikafvikling på lufthavnene.


• Mulighed for brændstofbesparende indflyvninger til lufthavne, hvor Naviair leverer tårnkontroltjeneste.


På alle de mest brændstofreducerende indsatsområder er vi langt fremme med udviklingen og brugen af nye trafikkoncepter. Det gælder både inden for fri planlægning af flyvevej, hurtig opstigning til marchhøjde (Continuous Climb Operations), brændstofbesparende indflyvninger til lufthavnene (Continuous Descent Operations), Extended Arrival Management og Required Navigation Performance. Selvom trafikkoncepterne fungerer som en fast integreret del af den måde, vi udøver flyveledelse på, har vi konkrete målsætninger for vores indsatser: Vi vil samlet set være i top5 i Europa på alle de lufthavne, hvor vi opererer. Det er vi i dag, og det vil vi forblive i 2020. Det kræver en fortsat indsats.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk