header-element.png


Skridt mod bæredygtig udvikling

ikon_baeredygtig

> Læs "Rapport for Samfundsansvar 2020"

Naviair leder fly sikkert, effektivt og uden forsinkelser gennem det danske luftrum. Med det vigtige arbejde følger en central rolle i luftfartsbranchens værdikæde og som spiller i det globale arbejde for at nedbringe klimaforandringer. 


Derfor er Naviair startet på en rejse. Vi kalder den ”Rejsen 2023”. En strategi, som tilsigter at fremme tilgængelighed og mobilitet i Danmark, og samtidigt imødekommer de udfordringer og muligheder, fremtiden byder. Vores rejse indeholder fem pejlemærker, der skaber en sund balance mellem kort- og langsigtede målsætninger. 


Ét af de fem pejlemærker hedder ”Bæredygtig omstilling”. Med det mener vi, at vi vil forbedre Naviairs egen bæredygtighed og fremme bæredygtig luftfart. Vi har gjort det til et strategisk pejlemærke, fordi vi vil skabe et nyt, bæredygtigt Naviair med en ny 

kultur, social ansvarlighed og bæredygtig tilgang til det at drive forretning – og fordi vi tror på, at vi skaber værdi for vores kunder og samfundet gennem fortsat tilgængelighed og mobilitet i det danske luftrum.


Du kan læse mere om Naviairs arbejde med bæredygtighed i vores "Rapport for samfundsansvar"


Verdensmaal-ikon-07Verdensmaal-ikon-08 Verdensmaal-ikon-09
 

Vi vil nedbringe vores energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi i Naviairs faciliteter og til Naviairs tekniske installationer.

 

Vi vil bidrage til samfundsøkonomien gennem øget mobilitet og tilgængelighed i Danmark.


Vi vil tage ansvar for udviklingen af luftrumsstrukturen i Danmark, der sikrer mobilitet og tilgængelighed

Verdensmaal-ikon-12


Vi vil anvende ressourcer på ansvarlig og bæredygtig vis.


Verdensmaal-ikon-13

Vi vil hjælpe hele sektoren med at blive miljørigtig ved at stille vores viden og data til rådighed, samt ved at gøre Naviair C02 -neutral.
Verdensmaal-ikon-15

Vi vil sikre bæredygtig renovering og indkøb af ydelser i forbindelse med renovering.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk