header-element.png

Naviair har aktiviteter i både det danske luftrum og i det nordatlantiske luftrum samt øvrige aktivitetsområder i form af blandt andet teknisk drift og vedligehold. Aktiviteterne ligger inden for fire områder: En route – Danmark, En route – Grønland, Lokal lufttrafiktjeneste og Øvrige aktivitetsområder.

Herunder kan du læse mere om de forskellige typer af luftfartstrafik.

EN ROUTE – DANMARK
Områdekontroltjeneste i dansk luftrum fra Kontrolcentralen i København. Indflyvningskontroltjeneste til Københavns Lufthavn fra Kontrolcentralen i København.

Briefingtjeneste fra Kontrolcentralen i København. 
Flyveinformationstjeneste fra Kontrolcentralen i København.

Teknisk drift og vedligehold af ATM-/CNS-udstyr i Danmark, for så vidt angår ATM-udstyr, Radaranlæg og Navigations- og kommunikationsanlæg.

EN ROUTE – GRØNLAND
Flyveinformationstjeneste fra Flyveinformationscentralen i Nuuk.
Teknisk drift og vedligehold af CNS-udstyr i Grønland og på Færøerne: Navigations- og kommunikationsanlæg i Grønland og på Færøerne, Overvågningssystemer i Grønland og på Færøerne & Radaranlæg på Færøerne.
Briefingtjeneste fra Flyveinformationscentralen i Nuuk
AIS-tjeneste: Aeronautiske publikationer, AIP i Grønland og på Færøerne.

LOKAL FLYVEKONTROL
Tårnkontroltjeneste fra tårnene i København, Roskilde, Billund, Aarhus, Aalborg og på Bornholm. Indflyvningskontroltjeneste til lufthavnene fra tårnene i Roskilde, Billund, Aarhus, Aalborg og på Bornholm. Flyvepladsinformationstjeneste fra Tårnet på Vágar.

ØVRIGE AKTIVITETSOMRÅDER
Salg af teknisk drift og vedligeholdelse af ATM- og lufthavnsudstyr fra teknisk baser i København, Billund og Aalborg. Salg af teknisk-operativ knowhow.

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk