header-element.png

Et Naviair med fokus på minimalt ressourceforbrug og øget genanvendelse

Ambition

Vi vil reducere Naviairs samlede ressourceforbrug og understøtte genanvendelse af forbrugte ressourcer.


Hvorfor er det vigtigt?

Verdensmaal-ikon-12

”Man skal ikke smide guld på gaden”, siger et gammel mundheld. Guld er penge værd, og derfor behandler vi det med respekt og omtanke. Verden har ikke uanede ressourcer. Derfor skal vi indrette vores hverdag og arbejdsdag, så vi forbruger mindre. Og det vi ikke bruger og ender med at smide væk, skal vi give nyt liv. Derfor tager Naviair et ansvar for, at vi som virksomhed støtter op om både de processer, der forebygger affald samt sikrer, at det vi forbruger, genanvender vi. Naviair har en rolle i forhold til egne indkøb og indgår i leverandøraftaler med virksomheder, der ønsker at tage ansvar for en fremtid med en bedre udnyttelse af ressourcerne

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk