header-element.png

Et Naviair med fokus på bæredygtig transport

Ambition

Vi vil nedbringe brugen af køretøjer med fossile brændstoffer samt tilskynde samkørsel og brugen af offentlig transport.

Udklip


Hvorfor er det vigtigt?

gange så meget energi som, hvis vi tog bussen eller toget. Udledningerne fra transporten kan med fordel nedbringes for at nedkæmpe klimaforandringerne, og i Naviair vil vi gerne understøtte tilgængelige og bæredygtige transportsystemer for vores medarbejdere ved, at det er muligt for dem at benytte eldrevne transportmidler, kollektiv trafik og samkørsel.Når vi starter bilen om morgenen for at køre på arbejde, bruger vi fire 

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk