header-element.png

Et Naviair med fokus på bæredygtig renovering

Ambition

Vi vil sikre, at byggeri og renovering bliver gennemført med tanke på energiforbrug og bæredygtighed.


Hvorfor er det vigtigt?

Bæredygtig renovering handler om at tænke langsigtet i forhold til 

Verdensmaal-ikon-15

drift og vedligehold. Hvert år øges den danske bygningsmasse med ca. 1 procent målt i areal. Det handler derfor ikke kun om at udvikle ”nyt i det nye”, men i lige så høj grad om at udvikle det, der allerede er. Den udvikling er nødvendig, hvis energiforbruget til bygningsdrift, der i dag udgør ca. 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, skal reduceres. Derfor er det vigtigt, at vi i Naviair sikrer optimal udnyttelse af ressourcer, har en produktion med lave miljøomkostninger og en energirigtig drift. Når byggeri og renovering bliver gennemført med tanke på energiforbruget, giver det en energirigtig drift i fremtiden.


Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk