header-element.png

Et Naviair, der foretager miljørigtige køb

Ambition

Vi vil sikre, at miljøforhold og bæredygtighed konsekvent tænkes ind og prioriteres ved indkøb og udbud.


Hvorfor er det vigtigt?

Naviair ønsker at påtage sig et medansvar for en bæredygtig 

Verdensmaal-ikon-13

udvikling. Derfor vil vi gennem vores indkøbsproces udnytte vores indkøbsvolumen til at understøtte en bæredygtig omstilling ved at stille miljøkrav i indkøb og udbud. Naviair bidrager gennem vores indkøbsstrategi til at støtte den miljørigtige del af markedet. Under hensyn til pris og kvalitet køber Naviair derfor de produkter og serviceydelser, som i deres livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er mest miljørigtig. Hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn, når Naviairs indkøb og udbud planlægges og gennemføres.


Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk