Fra 29. december 2007 - og i godt tre måneder nu - har Naviair afviklet flytrafikken med det nye flyvekontrolsystem og fra det nye kontroltårn i København Lufthavn.
Som informeret om inden ibrugtagningen kunne der forventes reguleringer, og dermed forsinkelser af flytrafikken i perioder på dagen med mange fly. Forsinkelserne har både påvirket den overflyvende trafik samt ankommende og startende fly fra danske lufthavne.

For at give flypassagererne et indtryk af hvor store forsinkelser, der kunne forventes, har vi her på siden hver dag opgjort, hvor mange fly der var forsinket fra København Lufthavn på grund af flyvekontroller i Europa – herunder Naviairs reguleringer i forbindelse med ibrugtagningen af det nye flyvekontroludstyr. Denne opgørelse ophører hermed fra 31. marts 2008, idet Naviair forventer normal kapacitet og trafikafvikling fra medio april måned.

Opgørelse for perioden 2. januar - 31. marts 2008
• Der var 31.032 afgange hvoraf 1.937 afgange var forsinket pga flyvekontrollerne. Det svarer til 6,2 % af afgangene

• Gennemsnitlig forsinkelse for de 1.937 flyafgange var16 minutter

• 201 afgange var forsinket med mere end 30 minutter. Det svarer til 0,6 % af det samlede antal afgange.
---------------------------------------------------

Som nævnt på siden "Kapacitet & trafik" kan forsinkelser for flytrafikken skyldes mange forskellige ting.

I tallene indgår kun flyafgange der blev forsinket på grund af reguleringerne fra flyvekontrollerne på flyenes rute. Opgørelsen dækker således også over forsinkelser forårsaget af flyvekontroller i andre lande.

Andre forsinkelser fx på grund af vejr, teknik, strejker indgår ikke af i beregningen.
Omfanget af de forsinkelser, der skyldes Naviairs regulering af flytrafikken, er som oprindeligt forventet.

 3takeoff.jpg

 

 

 

 

 Antal

afgange

 Antal

forsinkede 

 I % af alle afgange

 Antal fly forsinkede
>30 min
I % af alle afgange
 Januar  10.421  894  8,6%  118  1,1%
 Februar  10.464  571  5,5%  50  0,5%
 Marts  10.147  472  4,7%  33  0,3%

 I alt/gns. for jan-mar.

 

31.032

 

1.937

 

6,24%

 

201

 

0,65%


> Arkiv med publicerede forsinkelsesdata i perioden 2.1 - 31.3.2008

 

PR & Communications, 4. april 2008

news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif