header-element.png

Høje ambitioner på klimaområdet

Forskning på klimaområdet viser, at tempoet for reduktionen af klimabelastningerne skal intensiveres. Derfor har vi i 2019 arbejdet på at skærpe vores ambitioner – både hos os selv og i høj grad også sammen med vores partnere og kunder. Vi vil bidrage til en bæredygtig transformation af luftfarten ved at tage medansvar for en reduktion af CO2-udledningen i luftfartsbranchen og samarbejde med politikere, forskere, naboer og organisationer om en bæredygtig luftfart i Danmark.ikon_baeredygtig


Vi vil være frontløbere inden for bæredygtig omstilling af luftfarten ved at:

  • sænke Naviairs CO2-aftryk betydeligt frem mod 2023 og bidrage aktivt til, at hele luftfartsektoren er CO2-neutral i 2050, inklusive os selv
  • sikre en bæredygtig tankegang hos alle medarbejdere – og at bæredygtighed konsekvent tænkes ind i indkøb, kontrakter, nybyggeri og renovering.
  • arbejde tæt sammen med kunder, brugere og leverandører om udvikling af miljørigtige initiativer.


Vi har strategier for, hvordan vi kontinuerligt skal arbejde med at reducere vores eget forbrug, sikre bæredygtige løsninger og reducere klimapåvirkninger. Derudover har vi strategier for, hvordan vi arbejder med at fremme en stærk miljøprofil, tankegang og adfærd hos alle medarbejdere, samt sikrer, at miljøforhold konsekvent tænkes ind og prioriteres ved indkøb, kontrakter, nybyggeri, renovering og genbrug.


Vi arbejder for:

  • et miljørigtigt Naviair med fokus på et minimalt ressourceforbrug og øget genanvendelse.
  • et Naviair, der foretager miljørigtige indkøb.
  • et Naviair med fokus på bæredygtig transport.
  • et ressourceeffektivt Naviair med fokus på bæredygtig renovering.
  • et energieffektivt Naviair.
  • et Naviair der bidrager aktivt til vores kunders klimaambitioner.
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk