fakta_header_dk.gif
LINKS:

> Sidste uges  forsinkelser 

> ”Kapacitet & trafik”
fakta_bottom.gif
Gradvis forøgelse af kapaciteten

Den tekniske fejlretning og optimering af det nye flyvekontrolsystem forløber som forventet. Optimeringen fortsætter gennem marts måned og betyder, at en række af de funktionsmæssige problemer løbende bliver løst.

Naviair vil gradvist sætte kapaciteten op på de enkelte luftrumssektorer. Den moderate stigning af kapaciteten betyder, at der kan afvikles flere fly pr. time, hvilket vi forventer vil lette på forsinkelsessituationen. Det er vagtledelsen og de vagthavende flyveledere, der vurderer, hvor meget kapaciteten på de enkelte sektorer kan forøges. Det sker på baggrund af den aktuelle trafiksituation.

 

 

flyveleder-twr.jpg

Konsulationer med kunderne
Artikler i dagspressen og det faktum, at kapaciteten i de seneste to uger har ligget i den nedre ende i forhold til lovet, har medført usikkerhed hos flere af vores kunder om, hvad de kan forvente sig de kommende måneder.

I denne uge tager Naviair kontakt med største selskaber og lufthavne og gennemfører en række konsultationer, i lighed med de møder vi gennemførte forud for ibrugtagningen. Her vil vi mere detaljeret orientere om kapacitet og trafikafvikling i dansk luftrum.


PR & Communications
+45 3247 7901

info@naviair.dk

 

news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif