fakta_header_dk.gif
fakta_bottom.gif
Flyvesikkerheden har topprioritet

 

På baggrund af en enkelt artikel i dagspressen har flere medier i dag omtalt Naviairs nye flyvekontrolsystem kritisk og sat spørgsmålstegn ved flyvesikkerheden i det nye system.

Naviair prioriterer altid sikkerheden højest, og sikkerheden er ikke kompromitteret i forbindelse med indkøringen af det nye flyvekontrolsystem. Det er korrekt, at der under indkøringen af det nye system er konstateret flere funktionsmæssige problemer end forventet. Derfor er kapacitetsudnyttelsen endnu ikke på det niveau, som vi havde håbet på.

Opgørelsen af flyvesikkerheden efter næsten to måneders drift med det nye flyvekontrolsystem viser et bedre resultat end Naviair opnåede i samme periode i 2007 med det gamle system. Der har i disse to måneder været én begivenhed, hvor den krævede adskillelse mellem to fly blev overskredet. Begivenheden indebar ikke risiko for kollision.

I takt med at fejlretningen forløber hurtigere, og flyvelederne bliver mere og mere fortrolige med det nye system og de dertilhørende procedurer, vil kapaciteten blive hævet. Det er altid de vagthavende flyveledere der beslutter den endelige kapacitet på den enkelte vagt.

Overordnet er det nye flyvekontrolsystem teknisk meget stabilt. Naviair har et godt overblik over de funktionsmæssige problemer og arbejder tæt sammen med leverandøren for at løse dem så hurtigt som muligt.

Naviair er opmærksom på, at indkøringen af det nye system og de funktionsmæssige problemer belaster flyvelederne meget og har derfor taget en række initiativer for at mindske presset på den enkelte flyveleder. Flyvelederne tilbydes for eksempel kollegial støtte, arbejde på et mindre kompliceret arbejdsområde eller ekstra træning.

Yderligere information kan fås hos:
Communications Coordinator
Mrs. Lis Novak
T +45 3247 7906
M +45 6013 3092
lis@naviair.dk  

 

trafikbillede.jpg

  


PR & Communications
+45 3247 7905

info@naviair.dk

news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif