fakta_header_dk.gif
LINKS:

> Sidste uges  forsinkelser 

> ”Kapacitet & trafik”
fakta_bottom.gif
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet

 

Fra den 5. marts 2008 er kapaciteten gradvist blevet hævet. Naviair har fået tilbagemeldinger på, at der er mærkbart færre forsinkelser for luftfartsselskaberne.
Forsinkelserne er i alt væsentlighed isoleret til de perioder på dagen, hvor der er meget trafik. Det gælder både for den overflyvende trafik samt for flytrafikken til og fra danske lufthavne. Det gode daglige samarbejde mellem selskabernes operationelle planlægning og Naviair bidrager desuden stadig til at minimere forsinkelserne.

Det har været et vigtigt succeskriterium for Naviair at kunne levere den kapacitet, som har været planlagt og udmeldt forud for ibrugtagningen af det nye flyvekontrolsystem. Imidlertid har der været flere fejl og uhensigtsmæssigheder i systemet end forventet, hvilket betød, at vi af sikkerhedsmæssige årsager måtte udsætte det planlagte kapacitetsløft medio februar.

 

 

vinter-mar08.jpg

Med den gradvise øgning fra 5. marts 2008, følger kapaciteten nu igen den nedre ende af den udmeldte kapacitetsplan.

Den 13. marts 2008 blev det nye system opgraderet med ny softwareversion og resultatet heraf virker lovende. Yderligere tekniske forbedringer og fejlretninger af systemet er aftalt med leverandøren og gennemføres og evalueres løbende frem til medio april. Den forventede effekt af de tekniske forbedringer er den flyvesikkerhedsmæssige forudsætning for, at Naviair gradvist kan øge kapaciteten.


Det betyder, at vi formentlig vil være på normal kapacitet medio april, 2-3 uger senere end oprindelig planlagt.


Læs mere om forsinkelser og se revideret plan for kapacitet i indkøringsperioden på
www.naviair.dk/atm > kapacitet & trafik


PR & Communications
+45 3247 7901

info@naviair.dk

 

news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif