header-element.png
fakta_header_dk.gif

• 6,2% af alle afgange blev forsinket fra Københavns lufthavn som følge af reguleringer udstedt af flykontroller

• 0,6% af alle afgange blev forsinket mere end 30 minutter.


 

fakta_bottom.gif
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts

 

I godt tre måneder har vi afviklet flytrafikken med det nye flyvekontrolsystem og fra det nye kontroltårn i København Lufthavn. Som informeret om inden ibrugtagningen kunne der forventes reguleringer, og dermed forsinkelser af flytrafikken i perioder på dagen med mange fly. Forsinkelserne har både ramt den overflyvende trafik samt ankommende og startende fly fra danske lufthavne.

For at give flypassagererne et indtryk af hvor store forsinkelser, der kunne forventes, har vi her på siden vist, hvor mange fly der var forsinket fra København Lufthavn på grund af flyvekontroller i Europa – herunder Naviairs reguleringer i forbindelse med ibrugtagningen af det nye flyvekontroludstyr. Denne opgørelse er nu ophørt, idet Naviair forventer normal kapacitet og trafikafvikling fra medio april måned.

Naviair har ved udgangen af marts opgjort forsinkelserne samlet i perioden 2. januar - 31. marts 2008:
• Der var 31.032 afgange hvoraf 1.937 afgange var forsinket. Det svarer til 6,2 % af afgangene

• Gennemsnitlig forsinkelse for de 1.937 flyafgange var 16 minutter

• 201 afgange var forsinket med mere end 30 minutter. Det svarer til 0,6 % af det samlede antal afgange.

 

3takeoff.jpg

I tallene indgår kun flyafgange der blev forsinket på grund af reguleringerne fra flyvekontrollerne på flyenes rute. Opgørelsen dækker således også over forsinkelser forårsaget af flyvekontroller i andre lande.

Andre forsinkelser fx på grund af vejr, teknik, strejker indgår ikke af i beregningen. Omfanget af de forsinkelser, der skyldes Naviairs regulering af flytrafikken, er som oprindeligt forventet.

 

Se samlet opgørelse med de aktuelle tal pr. måned > Forsinkelser


PR & Communications
+45 3247 7901

info@naviair.dk

news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif
Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk