Naviair har som mål at øge kapaciteten i dansk luftrum i takt med at trafikken stiger. Vi har nogle af verdens dygtigste flyveledere, der sikkert og effektivt styrer flytrafikken i dansk luftrum og til og fra danske lufthavne.


Der er mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed for at undgå forsinkelser i moderne luftfart. Flyvekontrollen er kun én af dem. Det nye flyvekontrolsystem kan lettere dele og samle de enkelte sektorer, og det giver større fleksibilitet i luftrummet. Med det nye flyvekontrolsystem bliver det muligt at håndtere en voksende lufttrafik, ligesom det bliver muligt at afvikle trafikken mere smidigt og effektivt.

 sektorcut.jpg

Nyt system ved årsskiftet 2007/08 betød indkøringsperiode på ca. 3 måneder.
Selv om skiftet til det nye system skete i en periode med lav trafik, kunne Naviair ikke håndtere alle fly til alle tider uden forsinkelser. Vi vidste fra internationale og egne erfaringer, at det ville tage tid at indkøre et nyt system, fordi både flyveledere og teknisk personale skulle opøve rutine i at anvende et nyt system. Da system blev taget i brug ultimo december skete det efter planen og systemet fungerede stabilt. Imidlertid var der dog lidt flere fejl og uhensigstmæssigheder i systemet end forventet og der blev arbejdet  intenst i samarbejde med leverandøren at få rettet og opdateret systemet. I forhold til den udmeldte kapacitetsplan til luftfartsselskaber er blev Naviair en måned forsinket i forhold til planen om at opnå normal kapacitet igen.

Se plan for kapacitetsløft i indkøringsperioden (principskitse MAR 2008)

Hvorfor regulerer man flytrafikken?
Det er begrænset hvor mange samtidige flyoperationer, en flyveleder kan håndtere i perioder med spidsbelastning. Derfor udsendes reguleringer af flytrafikken, der spreder trafikken over et større tidsrum. Med flysikkerheden som en ufravigelig første prioritet, har vi arbejdet målrettet på, så at minimere flyforsinkelserne så meget som muligt - og det er sket i samarbejde med vores kunder luftfartsselskaberne - og vi har i indkøringsperioden holdt dem tæt orienteret om Naviairs kapacitet og status på fejlretning af det nye system.

Sådan planlægges den europæiske flytrafik
Siden midten af 90'erne er det CFMU - Central Flow Management Unit – der planlægger flytrafikken i Europa, og som koordinerer reguleringer, når det er nødvendigt. Det kan være pga. af vejret eller fordi der er kapacitetsproblemer på en eller flere sektorer. CFMUen er en del af Eurocontrol, den europæiske luftfartsorganisation.
CFMU modtager løbende data fra alle luftfartsselskaber om deres planlagte flyvninger i Europa. Alle udbydere af flyvekontroltjeneste i Europa sender lister til CFMUen med de reguleringer, der gælder for deres luftrum. Når Naviairs nye flyvekontrolsystem går i drift, har CFMUen fået oplysninger om eventuelle reguleringer, og kan planlægge flytrafikken der efter.
Ud fra oplysningerne om planlagte flyvninger og eventuelle reguleringer, tilrettelægger CFMU'en den europæiske flytrafik, sådan at der bliver så få forsinkelser som muligt. Hvis der bliver forsinkelser, så tages de på jorden ved at udskyde starttiden - fremfor at lade flyene ligge og cirkle rundt henover destinationen.

Alle de tiltag er med til at afvikle trafikken på en måde, der både er sikker, effektiv og miljøvenlig.

Version : 31.07.2008

LINKS

> Eurocontrol

> CFMU

 news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif