Bliver der forsinkelser?
Ja, i indkøringsperioden vil vi få forsinkelser. Vores simuleringer viser, at vi risikerer forsinkelser på op til en time, når der er meget trafik i luften.

Risikoen for forsinkelser er størst i de første uger efter idriftsætningen. Erfaringerne fra bl.a. Sverige og England viser, at der kan gå op til tre måneder før indlæringsperioden er afsluttet. Men vi arbejder på at gøre perioden så kort som mulig.

Vi samarbejder med luftfartsselskaberne om at tilrettelægge den konkrete trafik, så risikoen for forsinkelser mindskes mest muligt. Vi kan ikke på forhånd beregne, hvor og hvornår risikoen for forsinkelser er størst. Det vil være de enkelte luftfartsselskaber, der informerer passagererne om de konkrete afgange.

 q-a.jpg

Hvorfor skal Naviair have et nyt flyvekontrolsystem?
Det gamle system, som blev idriftsat i 1988 og som bygger på 25 år gammel teknik, vil ikke kunne håndtere den øgede lufttrafik, som vi vil se i fremtiden.

- og hvad skal det kunne?
Et nyt flyvekontrolsystem skal kunne håndtere fremtidens stigende lufttrafik, og så skal det være forberedt til harmoniseringen af det europæiske luftrum, herunder flyvekontroludstyr. Det vil give store økonomiske og trafikmæssige fordele for den europæiske luftfartsbranche.


Hvad betyder det nye flyvekontrolsystem for flyvelederne?
Først og fremmest betyder det nye flyvekontrolsystem, at risikoen for menneskelige fejl er mindre, idet computerteknologi i større omfang vil støtte flyveledernes handlinger. Helt konkret betyder det, at de såkaldte papirstrips forsvinder, og at alle informationer om et flys kurs, højde og fart overleveres elektronisk fra flyveleder til flyveleder, uden at flyvelederen skal flytte øjnene fra radarskærmen. Alle systemer dubleret - mindst en gang, så eventuelle fejl i computersystemerne ikke får indvirkning på afviklingen af flytrafikken.

Hvad betyder det nye flyvekontrolsystem for piloterne?
Piloterne vil ikke opleve de store forandringer. De vil stadig opleve en sikker og smidig trafikafvikling, uanset om det drejer sig om overflyvning af dansk luftrum eller starter og landinger i danske lufthavne. Piloterne vil ikke i kommunikationen med flyvelederne kunne mærke nogen forskel, og procedurerne og luftvejene ændres slet ikke.

Hvad betyder det nye flyvekontrolsystem for Naviairs kunder dvs. luftfartsselskaberne og lufthavnene?
Først og fremmest, at vi kan fastholde det høje sikkerhedsniveau selv med voksende lufttrafik. Desuden vil vi opnå højere kapacitet i luftrummet og dermed afvikle flere fly i luften samtidig uden forsinkelser.

Hvad består det nye flyvekontrolsystem af?
Det nye flyvekontrolsystem består først og fremmest af dygtige mennesker og en effektiv organisation. Derudover er kernen i systemet en ny kontrolcentral med flere avancerede, integrerede computersystemer, der overvåger og kontrollerer trafikken i hele det danske luftrum. Derudover har lufthavnen i Kastrup fået helt nyt kontroltårn, hvorfra flyvelederne dirigerer alle starter og landinger samt rullende trafik på lufthavnsområdet. I Billund og Roskilde lufthavne udskiftes også det flyvekontroludstyr, som anvendes til indflyvning og til flytrafikken omkring lufthavnene.

Hvornår går det nye flyvekontrolsystem i drift?
Først og fremmest skal luftfartsmyndigheden Statens Luftfartsvæsen give en endelig godkendelse af systemet. Det forventer vi vil ske i løbet af december, når alle tests er gennemført.
Selve skiftet er planlagt den 28. december 2007 og begynder med, at vi renser alle gamle data ud af systemet, og at nye datastrømme flyttes over lidt ad gangen. Kl. 20 bemander vi de nye arbejdspositioner, og data opdateres så de er klar til brug. Samtidig bemander vi den tekniske overvågning, og senest kl. 01 den 29. december skifter vi over. Den 31. december lukkes det gamle system ned.

Vil flytrafikken blive berørt af skiftet til nyt flyvekontrolsystem?
Vi skifter over på et tidspunkt, hvor lufttrafikken er meget lav. Alligevel må vi forvente i løbet af januar og februar måned, at der vil forekomme forsinkelser i kortere perioder. Det skyldes, at flyvesikkerhed har førsteprioritet. Det betyder, at vi begrænser det maksimale antal fly i luften samtidig, for det tager tid at indkøre et nyt flyvekontrolsystem og give medarbejderne rutine i brugen af det nye system. Men al erfaring viser, at indkøringskurven vil være stejl, og i løbet af få måneder vil kapaciteten igen være normal.

Hvor mange og hvor lange forsinkelser vil der være?
Vi forudser, at der i de første tre måneder efter idriftsætningen kan opstå forsinkelser. Forsinkelserne vil opstå, når flytrafikken i de travleste perioder på dagen skal jævnes ud over et større tidsrum.

Hvad sker der, hvis hele det nye flyvekontrolsystem bryder sammen?
For Naviair er driftsikkerhed og systemstabilitet helt afgørende. Et avanceret overvågningssystem sikrer, at eventuelle systemfejl identificeres og rettes øjeblikkeligt. Samtlige tekniske systemer er dubleret, ligesom der er etableret back-up på de vigtigste systemer. Hvis et system bryder ned, tager et andet over.

Hvem er leverandørerne til det nye flyvekontrolsystem?
Hovedsystemet i den nye kontrolcentral er flyvekontrolsystemet DATMAS (Danish Air Traffic Management System), som er leveret af franske Thales. Det nye kontroltårns teknik er udviklet i samarbejde med den vores canadiske søsterorganisation NAV Canada. Hertil kommer en række andre leverandører af teknisk karakter.

Hvad har det nye flyvekontrolsystem kostet?
1.228,4 mio. kr. (2005-priser). 

news_header_dk.gif
30.04.2008
Pressemeddelelse
Indkøring af nyt system er afsluttet
news_sep.gif
04.04.2008
Flyforsinkelserne med nyt system
Statistik januar-marts
news_sep.gif
18.03.2008
Færre forsinkelser
og plan frem mod normal kapacitet
news_sep.gif
03.03.2008
Pressemeddelelse
Status på forsinkelser
news_sep.gif
03.03.2008
Gradvis forøgelse af kapaciteten
news_sep.gif
21.02.2008
Flyvesikkerheden har topprioritet
news_sep.gif
news_bottom.gif